Moo Beef Steak is glad to serve you with the steaks of world famous beef such as Wagyu, Black Angus…

 

Wagyu beef that originates in Japan is reputed worldwide for its white fat marbling with red lean flesh in a very proportionate texture, making the beef even softer and better.

 

Wagyu cattle are carefully fed at birth and wean off at 8 to 10 months old, then gathered in farms for a special diet. Each farm only accommodates 10 to 15 cattle.

 

Their foods include grass, hay and nutritious foods, in particular composted haystacks to make the fat and far marbles look whiter.  A beef grading system disclosed by the Japan Meat Grading Association falls within two key categories: meat quality and meat production.

 

Beef grading is divided into 5 grades, as based on 4 types of quality: fat marble patterns, color and brightness of the beef, beef toughness and brightness of the fat. The highest grade is 5.

Production based grading classifies the volume of beef collected on a basis of a formula in which the beef type exceeding benchmark quantity is on grade A, meeting benchmark – grade B and falling short of benchmark – grade C. A5 is the highest standard.

 

Black Angus cattle are herded in Omaha, Nebraska State, and renowned for its high nutrition and a national American pride. This cow species traces back to the Scottish Highlands over 1,000 years ago, which was subsequently popularly herded in America in the late 19th century. They can adapt to tropical climate in grazing mode. 3 months before they are slaughtered, cattle are totally fed with cereals to increase the fat marbling rate and determine its signature softness and sweetness.

 

American beef grading is based by the US Department of Agriculture (USDA) on the proportion of fat marble patterns and age of the cow. Higher fat marble proportion indicates that the beef is softer, sweeter and better. Beef tastes best when the cow is aged 18 to 24 months.

 

There are 8 grads of beef registered by the USDA, including:

Prime

Choice

Select

Standard

Commercial

Utility

Cutter

Canner

Less than 3% of US beef production falls into Prime.

 

There are now a big cohort of world famous beef suppliers of high quality… Some top notch brands in reputation such as Tyson and Omaha (US), Mulwarra (Australia) and Hitachi (Japan) are all direct suppliers of Moo Beef Steak Chain that guarantee standard beef meeting most stringent ranking criteria such as A5 and Prime.

BEEF

Nhà hàng Moo Beef Steak phục vụ khách hàng những món steak được chế biến từ các giống bò nổi tiếng thế giới: Wagyu, Black Angus…

 

Giống bò Wagyu xuất xứ từ Nhật Bản nổi tiếng thế giới bởi những vân mỡ trắng xen kẽ các thớ thịt đỏ với tỷ lệ tương đồng, khiến chất lượng thịt mềm mại và thơm ngon.

 

Bò Wagyu được chăm sóc kỹ từ khi mới sinh và cai sữa khi đạt 8-10 tháng tuổi, rồi được nuôi tập trung với chế độ ăn đặc biệt. Mỗi trang trại chỉ nuôi từ 10 tới 15 con bò. Thức ăn của bò gồm cỏ, rơm và thức ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt là những cây rơm được ủ tươi để làm cho màu mỡ và vân mỡ trắng hơn.

 

Bảng xếp hạng thịt bò do Hiệp hội phân loại thịt Nhật Bản công bố được chia thành 2 nhóm chính: theo chất lượng thịt và theo sản lượng.

 

Xếp hạng chất lượng thịt được đánh giá theo 5 cấp, căn cứ trên 4 loại chất lượng là vân mỡ, màu và độ sáng của thịt, độ săn, màu và độ sáng của mỡ. Định hạng cao nhất là cấp độ 5.

 

Xếp hạng theo sản lượng sẽ đánh giá lượng thịt thu được, dựa trên công thức loại nào nhiều hơn tiêu chuẩn sẽ xếp loại A, bằng tiêu chuẩn - loại B và ít hơn tiêu chuẩn - loại C. A5 là tiêu chuẩn cao nhất.

 

Bò Black Angus được nuôi tại Omaha, bang Nebraska, có giá trị chất lượng cao và là niềm tự hào của người Mỹ. Giống bò này có nguồn gốc từ cao nguyên Scotland cách đây hơn 1000 năm, sau đó được chăn nuôi phổ biến ở Mỹ từ cuối thế kỷ 19. Chúng thích nghi với khí hậu nhiệt đới trong điều kiện nuôi chăn thả. Trước 3 tháng xuất chuồng, bò được cho ăn ngũ cốc hoàn toàn để tăng tỷ lệ vân mỡ và tạo độ mềm ngọt đặc trưng. 

 

Xếp hạng thịt bò Mỹ được USDA (Bộ Nông nghiệp Mỹ) dựa trên tỷ lệ vân mỡ trong thịt và tuổi của con bò. Vân mỡ càng cao thì thịt bò càng mềm, ngọt và thơm. Thịt bò có hương vị tốt nhất khi con bò trong độ tuổi từ 18 đến 24 tháng.

 

Có 8 mức xếp hạng thịt bò được USDA công nhận, bao gồm:

- Prime (Thượng hạng)

Choice (Cao cấp)

- Select (Tốt)

- Standard (Tiêu chuẩn)

- Commercial (Thương mại)

- Utility (Tiện ích)

- Cutter (Thịt vụn)

- Canner (Đóng hộp)

 

Chưa tới 3% sản lượng thịt bò Mỹ được xếp vào tiêu chuẩn Thượng hạng (Prime).

 

Hiện tại trên thế giới có rất nhiều nhà cung cấp thịt bò nổi tiếng với chất lượng cao cấp… Các thương hiệu uy tín hàng đầu như Tyson và Omaha (Mỹ), Mulwarra (Úc), Hitachi (Nhật) đều là nhà cung cấp trực tiếp của hệ thống Moo Beef Steak với nguồn thịt bò tiêu chuẩn bao gồm những xếp hạng cao nhất như A5 và Prime.

THÔNG TIN​ VỀ THỊT BÒ