lOCATIONS

|

HANOI
 

MOO BEEF STEAK

NGUYEN THI DINH

B40 Nguyen Thi Dinh, Cau Giay,

Hanoi

Tel: +84 243 555 8331 

MOO BEEF STEAK

TRAN QUOC TOAN

59A Tran Quoc Toan, Hoan Kiem,

Hanoi

Tel: +84 243 941 3786 

MOO BEEF STEAK

NGUYEN KHANH TOAN

2F Nguyen Khanh Toan, Cau Giay,

Hanoi

Tel: +84 243 226 2099 

HO CHI MINH CITY

MOO BEEF STEAK

LY TU TRONG

109 Ly Tu Trong, District 1, 

​Ho Chi Minh City

Tel: +84 965 98 98 35

 

MOO BEEF STEAK

CAO TRIEU PHAT - Q7

87 Cao Trieu Phat, District 7, 

​Ho Chi Minh City

Tel: +84 285 410 7803

MOO BEEF STEAK 

35 - 37 Ngo Duc Ke, District 1, 

​Ho Chi Minh City

Tel: +84 283 822 8628 

Công ty TNHH FNBBIZ

GPKD số 0107328883 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 22/02/2016  – GĐ/Sở hữu website  Trần Ngọc Định 

​Chính sách và Quy Định

​Chính sách Bảo Mật

Customer service

1900636323