CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

 

Chính sách thanh toán                                                               

Quý khách ăn  tại nhà hàng có thể chọn các phương thức thanh toán sau đây:

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc cà thẻ tại nhà hàng của hệ thống Moo Beef Steak

Hotline: 0968.223.583 - +84 243 226 2099

 

Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Nhà hàng.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ tự thương lượng.