NOW

RESERVATION

MAKE

HA NOI
 

MOO BEEF STEAK

​​NGUYEN THI DINH

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

B40 Nguyen Thi Dinh, Cau Giay

MOO BEEF STEAK

​​TRAN QUOC TOAN

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

59 Tran Quoc Toan, Hoan Kiem

MOO BEEF STEAK

NGUYEN KHANH TOAN

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

2F Nguyen Khanh Toan, Cau Giay

HO CHI MINH CITY
 

MOO BEEF STEAK

LY TU TRONG - DIST.1

L: 10:30-14:00 | D: 17:00 - 22:00 7days/week

109 Ly Tu Trong, District 1

MOO BEEF STEAK

CAO TRIEU PHAT - DIST.7

L: 10:30-14:00 | D: 17:00 - 22:00 7days/week

87 Cao Trieu Phat, District 7

MOO BEEF STEAK 

NGO DUC KE - DIST. 1

L: 10:30-14:00 | D: 17:00 - 22:00 7days/week

35-37 Ngo Duc Ke, District 1

Công ty TNHH FNBBIZ

GPKD số 0107328883 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 22/02/2016  – GĐ/Sở hữu website  Trần Ngọc Định 

​Chính sách và Quy Định

​Chính sách Bảo Mật

Customer service

1900636323