Công ty TNHH FNBBIZ

GPKD số 0107328883 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 22/02/2016  – GĐ/Sở hữu website  Trần Ngọc Định 

​Chính sách và Quy Định

​Chính sách Bảo Mật

Customer service

1900636323

HA NOI
 

MOO MOO STEAK

TIMES CITY

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

No 5, T6, Times City, 458 Minh Khai

MOO BEEF STEAK

​​NGUYEN THI DINH

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

Lane 113 Nguyen Thi Dinh, Cau Giay

MOO BEEF STEAK

​​TRAN QUOC TOAN

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

59 Tran Quoc Toan, Hoan Kiem

HO CHI MINH CITY

MOO BEEF STEAK

NGUYEN KHANH TOAN

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

2F Nguyen Khanh Toan, Cau Giay

 

MOO BEEF STEAK

DONG KHOI

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

44 Dong Khoi, District 1

MOO BEEF STEAK

LY TU TRONG

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

109 Ly Tu Trong, District 1

MOO BEEF STEAK

CAO TRIEU PHAT - DIST.7

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

87 Cao Trieu Phat, District 7

MOO BEEF STEAK PRIME

NGO DUC KE

L:10:00-14:00 | D: 17:30 - 22:30 7days/week

35-37 Ngo Duc Ke, District 1