Start of your Monday get 50% discount from all beef dishes at our Moo Beef Steak restaurants.


★Starting from 1/03/2018 - every Monday. Discount applies for our LUNCH and DINNER at Moo Beef Steak. ★Cannot be combined with other discount offers

★Cannot be applied for Tet and Holiday ---- Thứ Hai vui vẻ với chương trình ưu đãi 50% trên các món bò cho toàn hệ thống MOO BEEF STEAK. --- ★Áp dụng từ ngày 1/03/2018 - vào các thứ Hai hàng tuần và cho khách sử dụng bữa trưa và bữa tối tại hệ thống MOO BEEF STEAK. ★Chương trình không áp dụng song song với các chương trình khuyến mãi khác.

★Chương trình không áp dụng cho các dịp Lễ - Tết

HA NOI ★ 79A Nguyen Khanh Toan – ‎(024) 3 226 2099 ★ 59A Tran Quoc Toan – ‎(024) 3 941 3786 ★ 52 Nguyen Thi Dinh – ‎(024) 3 555 8331 ★ MOO MOO Steak - No. 05, T 6, Times City, Hai Ba Trung - ‎(024) 3 200 62 62 -- HO CHI MINH CITY ★ Moo Beef Steak PRIME : 35 – 37 Ngo Duc Ke, Dist. 1 – ‎(028) 3 822 8628 ★ 44 Dong Khoi, Dist. 1 – ‎(028) 3 8233 566 ★ 87 Cao Trieu Phat, Dist. 7 (Phu My Hung) - ‎(028) 5 410 7803


Featured Posts