Thông báo


MOO BEEF STEAK 79A NGUYỄN KHÁNH TOÀN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 15/05/2018

Quý khách vui lòng sử dụng dịch vụ:

Cơ sở 1 tại Ngõ 113 Nguyễn Thị Định

Cơ sở 2 tại 59A Trần Quốc Toản

Cảm ơn Quý khách đã luôn ủng hộ Moo Beef Steak

-------------------------------------------------------------------------

MOO BEEF STEAK 79A NGUYEN KHANH TOAN WILL BE TEMPORARILY CLOSED SINCE 15/05/2018

We are pleased to serve you:

Moo Beef Steak Nguyen Thi Dinh Ngõ 113 Nguyen Thi Đinh

Moo Beef Steak Tran Quoc Toan

59A Tran Quoc Toan

Thank you for supporting us always


Featured Posts