THÔNG BÁO


MOO BEEF STEAK XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Hiện nay đang có một số cơ sở giả mạo thương hiệu Moo Beef Steak,

xin quý khách hàng lưu ý:

Hệ thống Moo Beef Steak chỉ có những địa chỉ chính thức như sau và duy nhất một số Hotline 1900 636 323

𝑯𝒐 𝑪𝒉𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝗠𝗢𝗢 𝗕𝗘𝗘𝗙 𝗦𝗧𝗘𝗔𝗞 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 35 - 37 Ngo Duc Ke, Dist. 1 - ‎02838228628 - 0906773537 MOO BEEF STEAK ĐỒNG KHỞI: 44 ĐỒNG KHỞI, Dist.1 - 02838233566 - 0976827178 MOO BEEF STEAK LÝ TỰ TRỌNG: 109 Ly Tu Trong, Dist. 1 - 0965989835

MOO BEEF STEAK CAO TRIỀU PHÁT: 87 Cao Trieu Phat, Dist. 7 (Phu My Hung) - ‎02854107803 - 0963419268.

𝑯𝒂 𝑵𝒐𝒊 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 MOO BEEF STEAK NGUYỄN KHÁNH TOÀN : 2F Nguyen Khanh Toan - 02432262099 - 0964631086 MOO BEEF STEAK TRẦN QUỐC TOẢN: 59A Tran Quoc Toan - 02439413786 - 0967975086 MOO BEEF STEAK NGUYỄN THỊ ĐỊNH: 113 Nguyen Thi Dinh - ‎02435558331 - 0983327086 MOO MOO STEAK TIMES CITY: 𝗠𝗢𝗢 𝗠𝗢𝗢 𝗦𝗧𝗘𝗔𝗞 No. 05, T 6, Times City, Hai Ba Trung - ‎02432006262 - 0979119086

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ Moo Beef Steak.


Featured Posts